Miejsca

Cmentarze ewangelickie

Makosieje
Obszar:
Kraina EGO i okolice

Jadąc trasą, możemy odwiedzić stare cmentarze, przypominające o dawnych mieszkańcach: w Mrozach Wielkich, Makosiejach, Laskach Wielkich i Szeligach. W okolicy Ełku są aż 64 wiejskie cmentarze ewangelickie. Większość pochodzi z II poł. XIX w. Tak duża ich liczba wynika z tradycji – bogatsze rodziny protestanckie zakładały bowiem własne, niewielkie cmentarze rodowe. W jednej wsi mogło znajdować się ich kilka. Przeważnie lokowano je na pagórkach, wśród pól lub w lesie, nie były ogradzane. Mogiły orientowano w osi wschód-zachód. Często bezimienne, czasem rodzinne kwatery na większych cmentarzach grodzone były kutymi żelaznymi płotkami. Wiele spośród tych cmentarzy jest w bardzo złym stanie, zostało zarośniętych lasem, krzakami lub trawą. W okolicy prawie nie mieszkają potomkowie dawnych mieszkańców. Zdarza się jednak, że obecni mieszkańcy wsi porządkują i remontują je we własnym zakresie.