Miejsca

Cmentarze wojenne

Sędki
Obszar:
Kraina EGO i okolice

Od lata 1914 do lutego 1915 r. Ełk znajdował się w ogniu walk niemiecko -rosyjskich i kilkakrotnie przechodził z rąk do rąk. Świadectwem tych walk jest kilkanaście cmentarzy wojennych, na których spoczywają polegli żołnierze. Czasami są to miejsca pochówku żołnierzy z jednej armii, czasami z obydwu. Zbiorowe mogiły lub pojedyncze bezimienne groby rozsiane są w lasach i przy drogach. Można również spotkać kwatery żołnierskie na cmentarzach ewangelickich. Na trasie odnajdziemy je w Ełku, Makosiejach, Sędkach i Szeligach.