Miejsca

Dobre Miasto

Dobre Miasto
Obszar:
Warmia i okolice

Dobre Miasto otrzymało prawa miejskie w 1329 r. Podczas II wojny światowej jego centrum zostało całkowicie zniszczone, podobnie jak większość zabudowy. Po wojnie miasto odbudowano, ale niestety historyczne śródmieście nie zostało odtworzone. Obecnie Dobre Miasto liczy ponad 10 tys. mieszkańców i należy do międzynarodowej sieci Cittaslow.
Najbardziej znanym zabytkiem jest tu gotycki kościół pw. Najświętszego Zbawiciela i Wszystkich Świętych z lat 1376–1389. To druga pod względem wielkości świątynia na Warmii. Wewnątrz warto zwrócić uwagę na sklepienie gwiaździste oraz na zabytkowe elementy wyposażenia.
Najstarszym z nich jest średniowieczny ołtarz Matki Boskiej z ok. 1430 r., tryptyk z wątkiem św. Anny Samotrzeć i dzieciństwa Chrystusa. Do zabytków barokowych należy ołtarz główny, powstały w latach 1743–1748, oraz wcześniejsza ambona z 1693 r. Na ścianie nawy południowej wisi duży
barokowy krucyfiks z 2. poł. XVII w. W części zachodniej znajduje się gotycka rzeźba Matki Boskiej na półksiężycu z ok. 1520 r., naturalnych rozmiarów. Kościół wkomponowany jest w zabudowania kolegiackie.
Wśród innych zabytków Dobrego Miasta warto także wymienić wzniesioną na planie koła, pięciokondygnacyjną gotycką Basztę Bocianią z lochem. Obecnie na niższych piętrach budowli mieści się galeria, a na wyższych Muzeum Dobrego Miasta. Prezentowane eksponaty są związane z historią miasta oraz Warmii, wśród nich można obejrzeć dawne mapy biskupstwa warmińskiego, plany miasta, fotokopie dawnych dokumentów, a także skamieliny. Nieopodal baszty, w ciągu kamieniczek urządzono Skansen Miejski, prezentujący dawne warsztaty rzemieślnicze.
W mieście działa znany zakład cukierniczy Jutrzenka, produkujący m.in. kultowe krówki i śliwki w czekoladzie.