Miejsca

Gościniec Niborski

Obszar:
Warmia i okolice

Nawierzchnia drogi jest zróżnicowana na poszczególnych odcinkach. Miejscami z podłoża gruntowego nierównomiernie wystają kamienie. Miejscami pojawia się lepiej lub gorzej zachowany, nierówny bruk, miejscami asfaltowe łaty, które już prawie się powycierały. Znajdujemy się na historycznym Gościńcu Niborskim prowadzącym z Olsztyna do Nidzicy (w gwarze warmińskiej nazwanej Niborkiem), a w szerszym kontekście – z Królewca do Warszawy. Podróżowali tędy m.in. Mikołaj Kopernik, biskupi warmińscy czy posłowie królewscy do Prus. Przebieg przez środek wielkiego kompleksu leśnego uchronił jego znaczną część przed wyasfaltowaniem, rozbudową czy wyprostowaniem zakrętów. Trasa prowadzi gościńcem przez ok. 35 km do Napiwody.