Miejsca

Janów

82-310 Janów
Obszar:
Kraina Kanału Elbląskiego i okolice

W Janowie znajduje się zespół pałacowo-parkowy z 1886 r., wybudowany w miejscu dawnego dworu z XIV w. Naprzeciwko niego, po prawej stronie stoi tabliczka informująca o istniejącej w tym miejscu, nad brzegami jeziora, wczesnośredniowiecznej osadzie Truso, opisanej przez anglosaskiego podróżnika Wulfstana w IX w. Była to osada handlowa założona przez wikingów.