Miejsca

Jezioro Druzno

Jezioro Druzno
Obszar:
Kraina Kanału Elbląskiego i okolice

Druzno to płytki zbiornik położony na południe od Elbląga, na Żuławach Wiślanych. Dawniej był częścią zatoki Morza Bałtyckiego, lecz przez nanoszenie osadów przez Wisłę, Nogat i inne rzeki został z czasem odcięty. Obecnie przechodzi przez niego tor wodny, będący przedłużeniem Kanału Elbląskiego. Jezioro stanowi rezerwat chroniący głównie miejsca lęgowe ptactwa wodnego i błotnego. Charakterystyczną cechą akwenu jest zmieniający się poziom wody (różnica sięga nawet 1 m). Zmiany te są powodowane przez wiatry, intensywne parowanie i przesiąkanie wody na tereny depresyjne. W IX w. nad Druznem, w okolicach dzisiejszego Janowa, znajdował się ważny dla południowego Bałtyku port handlowy Truso. Pełnił on rolę centrum wymiany handlowej pomiędzy Prusami a wikingami, przez których osada została założona. Trasa rowerowa przebiega w pobliżu miejsca odnalezienia pozostałości osady. Jest to obecnie pole uprawne nieopodal drogi S7.