Miejsca

Kanał Brożajcki

7229+2Q Banie Mazurskie, Polska
Obszar:
Kraina EGO i okolice

Przekopany w 1733 r. kanał przecina Lasy Skaliskie. W latach 1844–1850
przeprowadzano tu prace melioracyjne, wykopano m.in. kanał dopływowy,
przy pomocy którego osuszono jezioro Miryt, obecnie bagno Minta.
Na kanale zobaczyć można wiele urządzeń hydrotechnicznych: stopnie
wodne i śluzy, jest też elektrownia wodna w miejscowości Brożajcie.
Obecnie kanał stanowi mało wymagający szlak kajakowy.