Miejsca

Kanał Mazurski

Kaczory 6, 11-420 Leśniewo, Polska
Obszar:
Kraina Wielkich Jezior Mazurskich i okolice

Kanał przebiega przez terytorium Polski i Rosji. W założeniach miał mieć ok. 50 km długości
i połączyć Wielkie Jeziora Mazurskie z Bałtykiem poprzez rzeki Łynę i Pregołę, jednak nigdy nie został ukończony. Pierwsze zaawansowane plany jego przekopania powstały w XIX w. Ostateczny projekt zaakceptowano w 1908 r., a budowę rozpoczęto w 1911 r. Dwie wojny światowe wpłynęły na opóźnienia prac. Mimo dużego stopnia zaawansowania (ok. 90%) w 1942 r. ostatecznie przerwano budowę.