Miejsca

Kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Bukowcu

Bukowiec, Warmińsko-Mazurskie
Obszar:
Warmia i okolice

Świątynia z 1820 r. Jest to budowla salowa, orientowana. Manierystyczny ołtarz główny pochodzi
z początku XVII w.