Miejsca

Kościół pw. św. Katarzyny w Cerkiewniku

Cerkiewnik
Obszar:
Warmia i okolice

Neogotycka świątynia, położona na niewielkim wzniesieniu, dominuje nad wsią. Wybudowano ją w 1852 r. w miejscu wcześniejszego kościoła, który spłonął. Wystrój i wyposażenie są pseudobarokowe. Przed frontowym ogrodzeniem stoi pomnik upamiętniający ofiary I wojny światowej.