Miejsca

Krajobraz polodowcowy

Obszar:
Warmia i okolice

Obszary polodowcowe w Polsce charakteryzują się specyficznymi cechami. Tam gdzie stał lodowiec teren jest pagórkowaty, z głębokimi obniżeniami, bagienkami i oczkami wodnymi, dużą liczbą jezior rynnowych, przeważnie rozciągających się na osi północ-południe. Gleby są stosunkowo żyzne i porastają je lasy mieszane lub liściaste. Za południową granicą lodowca teren jest bardziej monotonny, zjazdy i podjazdy coraz łagodniejsze. Występują tu gleby piaszczyste i ubogie, w lasach dominują sosny. To wynik wypłukiwania piachu z topniejącego czoła lodowca. Niesiony wodą piach osadzał się stopniowo w okolicy, tworząc tzw. sandr.