Miejsca

Kurzętnik

Władysława Jagiełły 23, 13-306 Kurzętnik, Polska
Obszar:
Kraina Kanału Elbląskiego i okolice

Zamek kapituły chełmińskiej w Kurzętniku został wzniesiony prawdopodobnie w I poł. XIV w., na stromym wzniesieniu górującym 63 m nad doliną Drwęcy. W okolicy był dawniej bród na rzece, stąd strategiczne położenie warowni. To tutaj wielki mistrz krzyżacki Ulryk von Jungingen w 1410 r. planował wydać walną bitwę królowi polskiemu Władysławowi Jagielle, który zbliżał się od zachodu i musiałby przeprawiać się przez rzekę pod krzyżackim ogniem. Król jednak przewidział to zagrożenie i przeprawił wojska przez Drwęcę w innym miejscu. Niedługo później pokonał Krzyżaków pod Grunwaldem. Zamek stopniowo tracił na znaczeniu i w II poł. XVIII w. stał się ruiną. Obecnie pozostały z niego fragmenty murów, wież i podzamcza.