Miejsca

Łąki Bratiańskie

Łąki Bratiańskie
Obszar:
Kraina Kanału Elbląskiego i okolice

Początki kultu maryjnego w tym miejscu sięgają – według tradycji – XIII w. Legenda mówi, że cudowna figurka Matki Boskiej została wyłowiona z Drwęcy przez dzieci, źródła nie podają jednak, kiedy to się stało. Wiadomo natomiast, że pierwsza drewniana kaplica powstała na przełomie XIV i XV w. Do 1875 r. figurka znajdowała się w XVII-wiecznym klasztorze oo. reformatów. Pielgrzymowali do niego ludzie z całej Polski, a on sam zyskał miano Pruskiej Częstochowy. Klasztor został zamknięty przez władze pruskie w 1875 r., a kilka lat później spłonął. Pozostały z niego tylko brama wejściowa i fragment murów. Figura ocalała i znalazła schronienie w kościele w sąsiednim Nowym Mieście Lubawskim. W czasie dorocznego odpustu 8 września figurka płynie Drwęcą z Nowego Miasta Lubawskiego do Łąk Bratiańskich.

Kontakt

Adres:
Łąki Bratiańskie