Miejsca

Łańskie Imperium

Obszar:
Warmia i okolice

Nad Jeziorem Łańskim od wczesnych lat 50. XX w. do początku lat 90. istniał kompleks ośrodków wypoczynkowych i tereny łowieckie przeznaczone dla dygnitarzy PRL-u i ich gości. Jego centrum stanowił Łańsk – osada, której nie umieszczano na ówczesnych mapach. Bywali tu Bierut, Gomułka, Cyrankiewicz, Gierek i inni. Na polowania zapraszali gości z zagranicy, m.in. Nikitę Chruszczowa, Leonida Breżniewa, Ericha Honeckera, Fidela Castro, Josipa Broza Tito, a nawet szacha Iranu Mohammada Rezę Pahlawiego i króla Belgów Baldwina I Koburga. Lasy otoczone były drewnianym płotem o długości ok. 200 km. „Imperium” rozpościerało się na obszarze ok. 100 tys. ha, po obu stronach jeziora. Mieszkańcy okolic byli nakłaniani i zmuszani do przeprowadzki, niektórym umożliwiano wyjazd do Niemiec. „Osoby postronne” nie miały na ten teren wstępu. Zarządcą ośrodka przez wiele lat był płk Doskoczyński, wcześniejszy ochroniarz Bieruta, którego ze względu na koneksje i zakres władzy nazywano „drugim wojewodą olsztyńskim”. Pozostałością po „imperium” jest sieć asfaltowych dróg w lesie i ośrodki wypoczynkowe rozrzucone na brzegach jeziora, które dzisiaj już nie imponują standardem.