Miejsca

Maria Zientara-Malewska

Brąswałd
Obszar:
Warmia i okolice

Działaczka i poetka warmińska żyła w latach 1894–1984. Urodziła się w Brąswałdzie, w domu nr 4, który znajduje się na początku wsi. Przed wejściem ustawiono popiersie poetki. W centrum wsi, przy neogotyckim kościele pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, mieści się poświęcona jej izba pamięci.