Miejsca

Młyny wodne na rzece Wel

Obszar:
Kraina Kanału Elbląskiego i okolice

Szybki nurt rzeki Wel niegdyś był intensywnie wykorzystywany. Co kilka, kilkanaście kilometrów budowano młyny wodne. Część z nich ocalała w całości, po niektórych zostały jedynie ślady. Młyny funkcjonowały m.in. w Ciborzu, Lidzbarku, Kurojadach i Chełstach.