Miejsca

Muzeum Tradycji Kolejowej

Jaracza 4, 11-600 Węgorzewo
Obszar:
Kraina Wielkich Jezior Mazurskich i okolice

W sezonie letnim w budynku dworca kolejowego czynne jest Muzeum Tradycji Kolejowej ul. Jaracza 4, 11-600 Węgorzewo, tel. 87 427 16 07, 87 427 14 00, 662 488 696, www.facebook.com/MuzeumTradycijKolejowej. Prezentowane są w nim eksponaty związane z kolejnictwem Prus Wschodnich, takie jak rozkłady jazdy, urządzenia, narzędzia czy mapy.

Kontakt

Adres:
ul. Jaracza 4, 11-600 Węgorzewo
Telefon:
87 427 16 07, 87 427 14 00, 662 488 696