Miejsca

Ostróda

Ostróda
Obszar:
Kraina Kanału Elbląskiego i okolice

Ostróda to ważny ośrodek turystyczny. Obecnie kojarzona jest przede wszystkim z historią związaną z Krzyżakami, Kanałem Elbląskim oraz festiwalem muzyki reggae. Zamek krzyżacki został zbudowany w XIV w. Warto wspomnieć, że w 1807 r. przez kilka tygodni stacjonował w nim Napoleon. Wśród głównych zabytków miasta są także trzy kościoły. Pierwszy z nich to neogotycki kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, który wzbudza podziw swoją architekturą oraz oknami witrażowymi z postaciami świętych. W bocznej kaplicy znajduje się rzeźba z XIV w. przedstawiająca Maryję z ciałem Chrystusa, oryginalne dzieło sztuki snycerskiej. Kolejną wartą uwagi świątynią jest ewangelicko-metodystyczny kościół Łaski Bożej, zbudowany z cegły w stylu neogotyckim w 1907 r. Elementem wyróżniającym budowlę jest masywna wieża, zwieńczona podwójnym hełmem. Na wieży kościoła znajduje się punkt widokowy, z którego można zobaczyć piękną panoramę Ostródy. Trzecia z zabytkowych świątyń, kościół pw. św. Dominika Savio, została wzniesiona w XIV w. Jedynymi zachowanymi elementami wyposażenia z tego okresu są kamienne chrzcielnice. Odwiedzając kościół, warto zwrócić uwagę na gotycki portal drzwi wejściowych.
Nad brzegiem Jeziora Drwęckiego, nieopodal plaży miejskiej, stoi Wieża Bismarcka. Została wybudowana w 1902 r. z ciosanych kamieni narzutowych jako pierwsza tego typu budowla w Prusach Wschodnich. Przy ulicach Grunwaldzkiej i Demokracji znajduje się zespół koszarowy, tzw. Czerwone Koszary, wzniesiony w latach 1890–1898. Podczas budowy obiektu zlikwidowano średniowieczny kopiec graniczny, tzw. Ślimaczą Górę. Drugi zespół koszarowy, tzw. Białe Koszary, został oddany do użytku w 1913 r. Obecnie w dawnych koszarach organizowany jest Ostróda Reggae Festival, największa tego typu impreza w Europie Wschodniej, na którą co roku zjeżdżają fani z kraju i zagranicy.
Warto także zwrócić uwagę na kamień plebiscytowy, upamiętniający plebiscyt dotyczący przynależności Prus Wschodnich po I wojnie światowej do Polski lub Niemiec. Na głazie została wyryta data plebiscytu – 11 lipca 1920 r. Kamień zachował się od tamtych czasów. Obecnie kamień plebiscytowy jest wyeksponowany w odnowionym parku Collisa w Ostródzie, przy ulicy 3 Maja. W latach 20. XX w. w wielu miejscowościach fundowano pomniki upamiętniające niemieckie zwycięstwo.
Po II wojnie światowej monumenty te niszczono, skazując na zapomnienie miejsca, w których się znajdowały. Przez wiele lat uważano, że pomnik plebiscytowy w Ostródzie również został zniszczony. Odnaleziono go w 1999 r.
Przez Ostródę przepływa jedna z najczystszych polskich rzek – Drwęca. Cała jej dolina znalazła się w granicach rezerwatu przyrody Rzeka Drwęca.