Miejsca

Puszcza Piska

Puszcza Piska, Polska
Obszar:
Kraina Wielkich Jezior Mazurskich i okolice

Największy kompleks leśny na Mazurach i jeden z większych w Polsce, liczący ok. 100 tys. ha. Ponad połowę jego obszaru objęły granice Mazurskiego Parku Krajobrazowego.
Puszcza jest położona częściowo na Równinie Mazurskiej. Stanowi pozostałość dawnych lasów, porastających tereny niegdysiejszych Prus. Do dzisiaj jest to teren słabo zamieszkany. Większość miejscowości powstała po sprowadzeniu w XIX w. filiponów, odłamu religijnego rosyjskich staroobrzędowców. Po ustąpieniu epoki lodowcowej ok. 12 tys. lat temu wyrosła tu tajga, która z czasem, w miarę postępującego ocieplenia, przeistoczyła się w środkowoeuropejski las. Obecnie jest on zamieszkiwany przez wszystkie gatunki zwierząt charakterystyczne dla tej szerokości geograficznej, z wyjątkiem niedźwiedzi brunatnych. Spotkać tu można: łosie, jelenie, wilki, rysie i dziki, a spośród ptaków m.in. bociany czarne, które budują gniazda na drzewach.