Miejsca

Rezerwat przyrody Bagno Koziana

Rezerwat przyrody Bagno Koziana
Obszar:
Kraina Kanału Elbląskiego i okolice

Rezerwat ma ok. 55 ha powierzchni. Istnieje od 1991 r. i jest najstarszym rezerwatem położonym w granicach Welskiego Parku Krajobrazowego. Obejmuje bagienne tereny torfowisk wysokich i przejściowych, miejscami mocno przekształconych na skutek eksploatacji torfu. Na jego obszarze stwierdzono występowanie 80 gatunków ptaków, w tym 61 lęgowych. Można tu zobaczyć m.in. perkozy zauszniki, cyraneczki, krwawodzioby, kszyki, derkacze i żurawie. Rzadkie gatunki roślin to m.in. rosiczka okrągłolistna i nerecznica błotna.