Miejsca

Rezerwat przyrody Jezioro Dobskie

Jezioro Dobskie, Polska
Obszar:
Kraina Wielkich Jezior Mazurskich i okolice

Rezerwat obejmuje akwen i położone na nim wyspy: Wysoki Ostrów (Wyspę Kormoranów), Wyspę Heleny, Gilmę, Lipkę, Ilmy Wielkie oraz kilka małych, nienazwanych wysepek. Wyspa Kormoranów stanowi kolonię lęgową kormoranów i czapli siwych, natomiast Gilma była niegdyś poświęcona bóstwom – odprawiano na niej pogańskie rytuały. Na wyspie do końca trwał w swojej warowni i bronił się przed Krzyżakami ostatni wódz Galindów. Zachowały się tu pozostałości grodziska pruskiego z XIII w., ruiny zamku oraz szczątki murowanych kamiennych schodów.
Ze względu na to, że wyspy stanowią miejsca lęgowe ptactwa wodnego, na zbiorniku obowiązuje strefa ciszy. Ptakom nie należy zakłócać spokoju, dlatego nie można podpływać do brzegów wysp.