Miejsca

Rezerwat przyrody Las Warmiński

Rezerwat przyrody Las Warmiński
Obszar:
Warmia i okolice

Jest to jeden z największych rezerwatów leśnych w Polsce, ma 1803 ha powierzchni. Występują tu stare, ponadstuletnie drzewostany, zajmujące prawie 2/3 powierzchni. Najstarsze sosny mają ponad 200 lat, a dęby – ponad 350 lat. Pośród nich pojawiają się młode lasy, porastające dawne polany łowieckie ośrodka rządowego. W rezerwacie dominują lasy mieszane i liściaste. Reszty dopełniają torfowiska, halizny i kilka niewielkich jezior. Ogromną atrakcją rezerwatu jest przełom Łyny, o długości 6,5 km. Rzeka płynie szybkim nurtem wąwozem o głębokości do 35 m, podmywając brzegi i porywając pnie drzew (na spływ kajakowy tym odcinkiem trzeba mieć zezwolenie RDOŚ). Rezerwat jest ostoją kilku gatunków bardzo rzadkich ptaków drapieżnych: bielika, orlika krzykliwego, rybołowa i kani czarnej.