Miejsca

Rezerwat przyrody Ostoja Bobrów na Rzecze Pasłęce

Rezerwat przyrody Ostoja Bobrów na Rzecze Pasłęce
Obszar:
Warmia i okolice

W skład terenów chronionych wchodzą rzeka Pasłęka i jezioro Isąg oraz przylegające do nich lasy, a także pasy przybrzeżne. Rezerwat utworzono w celu ochrony bobrów. To największy rezerwat województwa warmińsko-mazurskiego.