Miejsca

Rezerwat przyrody Redykajny

Rezerwat przyrody Redykajny
Obszar:
Warmia i okolice

Rezerwat torfowiskowy położony w Lesie Miejskim zajmuje powierzchnię ok. 10 ha. Jego teren podlega ochronie już od 1907 r. Ochroną został objęty obszar torfowiska przejściowego z fragmentami torfowisk wysokiego i niskiego. Rosną tu rośliny reliktowe, pochodzące z okresu polodowcowego, wśród nich: mchy torfowce, rosiczki, wełnianki, modrzewnica północna, bagno zwyczajne, borówka bagienna i turzyca strunowa. Z ciekawych zwierząt można tu zobaczyć jedynego w Polsce przedstawiciela płazów bezogonowych prowadzącego nadrzewny tryb życia, czyli rzekotkę drzewną.