Miejsca

Rezerwat przyrody Rzeka Drwęca

GJ5M+6X Biała Góra, Polska
Obszar:
Kraina Kanału Elbląskiego i okolice

Rzeka na całej swojej długości, wraz z otaczającą ją – w dużym stopniu naturalną – doliną, objęta jest ochroną jako faunistyczny rezerwat przyrody Rzeka Drwęca (najdłuższy w kraju) i specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 Dolina Drwęcy. Stanowi cenny korytarz ekologiczny pomiędzy doliną Wisły a Pojezierzem Mazurskim. W rzece występuje kilka rzadkich gatunków ryb, m.in. łosoś szlachetny i głowacz białopłetwy, a także minóg rzeczny. Okolice rzeki zamieszkiwane są przez różnorodne, w tym chronione, gatunki zwierząt. Spotkać tu można m.in. bobry, wydry, łosie, jelenie oraz ptaki – żurawie, zimorodki czy błotniaki stawowe. Drwęca jest także atrakcyjnym i coraz bardziej popularnym szlakiem kajakowym.