Miejsca

Rezerwat przyrody Sztynort

Sztynort
Obszar:
Kraina Wielkich Jezior Mazurskich i okolice

W granicach rezerwatu znajdują się aleja dębowa w Sztynorcie, fragment lasu olszowo-jesionowego, a także zatoki jeziora Kirsajty, stanowiące miejsce gniazdowania ptaków wodno-błotnych oraz ich koncentracji w czasie jesiennych i wiosennych migracji.

Kontakt

Adres:
Sztynort