Miejsca

Sanktuarium maryjne w Krośnie

Krosno, 11-130 Orneta
Obszar:
Warmia i okolice

Według średniowiecznej legendy w Drwęcy Warmińskiej znaleziono cudowną figurkę Matki Boskiej. W pobliżu tego miejsca ok. 1400 r. postawiono pierwszą, drewnianą kaplicę, w której umieszczono otaczaną kultem rzeźbę. Nową, większą kaplicę z muru pruskiego wzniesiono w 1593 r. W latach 1710–1714 zmieniono bieg rzeki, aby w miejscu kaplicy można było wybudować kościół z obejściami krużgankowymi. Zespół pielgrzymkowy w Krośnie (Krosno, 11-130 Orneta, tel. 55 242 28 84, 690 949 031, nmp@sanktuariumkrosno.pl, www.sanktuariumkrosno.pl) wzorowany był na znanym założeniu architektonicznym w Świętej Lipce. Kompleks składa się z kościoła, krużganków z kaplicami narożnymi i domu księży emerytów. Barokowe wyposażenie wnętrza świątyni to siedem ołtarzy, ambona, empora muzyczna i prospekt organowy.

Kontakt

Adres:
Krosno, 11-130 Orneta
Telefon:
+48 55 242 28 84, +48 690 949 031