Miejsca

Stara Rudówka

Stara Rudówka
Obszar:
Kraina Wielkich Jezior Mazurskich i okolice

Stara Rudówka to wieś z połowy XVI w., która zasłynęła z pobytu w niej braci polskich. Odbyły się tutaj dwa synody arian. Likwidacja zboru ariańskiego nastąpiła przypuszczalnie w 1753 r. Tutejszy majątek od 1663 r. był dzierżawiony przez poetę Zbigniewa Morsztyna, który sam należał do tej wspólnoty religijnej. Morsztyn zmarł w 1689 r. w Królewcu, a jego pogrzeb odbył się 17 stycznia 1690 r. w Rudówce. Nie wiadomo, gdzie dokładnie został pochowany. O poecie przypomina głaz z tablicą pamiątkową.

Kontakt

Adres:
Stara Rudówka