Miejsca

Szlak Kopernikowski

Olsztyn
Obszar:
Warmia i okolice

Przez Warmię i Mazury prowadzi liczący blisko 300 km drogowy Szlak Kopernikowski, który upamiętnia postać wielkiego astronoma i jego związki z regionem. W trakcie trwającego 40 lat pobytu na Warmii Kopernik pełnił rozliczne funkcje w służbie biskupa warmińskiego i kapituły warmińskiej. Z tego tytułu mieszkał w kilku miejscach, odbywał też wiele podróży, odwiedzając miasta i wsie biskupstwa. Szlak jest oznakowany symbolem astrolabium.

Kontakt