Miejsca

Urna z Przerwanek

Przerwanki
Obszar:
Kraina Wielkich Jezior Mazurskich i okolice

W XVIII w. na wzgórzu we wsi Przerwanki wiatr odsłonił cmentarzysko z urnami. Jedna z nich była mosiężna. Sołtys wsi postanowił zrobić z niej lichtarz.

Kontakt

Adres:
Przerwanki