Miejsca

Warmińska Łynostrada

Warmińska Łynostrada
Obszar:
Warmia i okolice

Trasę można też potraktować jako rowerową wersję Szlaku Kopernikowskiego, ponieważ przebiega ona przez miasta, z którymi związany był wielki astronom.