Miejsca

Woryty

Woryty
Obszar:
Warmia i okolice

We wsi zachowała się charakterystyczna dla Warmii zabudowa. Pierwotne, historyczne budynki
z czerwonej cegły mają dachy pochylone pod kątem 45 stopni, pokryte czerwoną ceramiczną dachówką. Budynki najczęściej są ustawione kalenicowo w stronę drogi.