Miejsca

Wyszembork

Wyszembork, Polska
Obszar:
Kraina Wielkich Jezior Mazurskich i okolice

Wieś leży na Pojezierzu Mrągowskim, które stanowi część Pojezierza Mazurskiego. Duża liczba jezior oraz wzniesień polodowcowych wpływa na panujący w okolicy, specyficzny mikroklimat. Wyszembork jest jedną z najstarszych miejscowości powiatu mrągowskiego. Został założony w 1376 r., po zbudowaniu zamku w Szestnie, kiedy rozpoczęto kolonizację okolicy. Nazwa pochodzi prawdopodobnie od niemieckiego Weissenburga koło Norymbergi, skąd mieli pochodzić osadnicy. W 1897 r. w Wyszemborku oddano do użytku przystanek kolei wąskotorowej na trasie Mrągowo – Kętrzyn. Linia funkcjonowała do końca lat 60. XX w. Obecnie dawnym nasypem kolejowym prowadzi szlak rowerowy do Mrągowa. W centrum wsi znajduje się okazały budynek szkoły, wzniesiony w 1926 r.
Okolice Wyszemborka należą do najlepiej przebadanych archeologicznie terenów w Polsce. Badania, z niewielkimi przerwami, trwają tu od 1949 r. W pobliżu wsi znajduje się 13 stanowisk archeologicznych, w tym kilka cmentarzysk oraz pozostałości osady. Najstarsze z odnalezionych tu śladów osadnictwa mają 2 tys. lat.