Miejsca

Zespół pałacowo-parkowy w Smolajnach

Smolajny
Obszar:
Warmia i okolice

W skład zespołu wchodzi barokowy pałac, zbudowany w latach 1741–1743, który bez większych modernizacji przetrwał do chwili obecnej. Po jego wschodniej stronie wznosi się wieża bramna z przylegającą do niej niewielką oficyną, pochodzącą z 1765 r. Zachowały się też liczne zabudowania folwarczne. Cały zespół otacza zabytkowy park ze starodrzewem, na który składają się lipy, graby, brzozy, klony, sosny, świerki, wiązy oraz sosny amerykańskie.