Miejsca

Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego

Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego
Obszar:
Kraina Kanału Elbląskiego i okolice

Park ma powierzchnię ponad 25 tys. ha, z czego ok. 10% znajduje się w województwie pomorskim, a reszta – w warmińsko-mazurskim. Jego granice obejmują jezioro Jeziorak i lasy na jego zachodnim brzegu. W parku znajduje się 31 jezior (27% powierzchni), a w jego otulinie kolejnych 12. Większość powierzchni parku (62%) zajmują lasy, głównie bukowe, sosnowe i mieszane. Stwierdzono w nim występowanie 135 lęgowych gatunków ptaków, w tym rzadkich i chronionych (podgorzałka, bielik, rybołów, kania ruda, bąk, derkacz, żuraw), a także 32 gatunków ssaków (m.in. wilków i rysi). Obszar parku objęto ochroną międzynarodową w programie Natura 2000 jako ostoję ptaków Lasy Iławskie. Park ma bogatą roślinność (ok. 35% gatunków flory Polski). Morenowe pagórki stanowią doskonałe punkty widokowe. Najciekawszy zabytek leży w otulinie parku, w pobliżu jego południowo-zachodniej granicy. Są to ruiny zamku kapituły pomezańskiej w Szymbarku, malowniczo położone nad Jeziorem Szymbarskim. Zamek ten był po Malborku drugą co do wielkości warownią w granicach państwa krzyżackiego.