Miejsca

Ścieżka dydaktyczna „Jasne”

jezioro Jasne
Obszar:
Kraina Kanału Elbląskiego i okolice

Ścieżka dydaktyczna o długości 2,2 km prowadzi do rezerwatu przyrody Jezioro Jasne. Jezioro ma 11 ha powierzchni i jest całkowicie otoczone lasem. Należy do bardzo rzadkiego w Polsce typu jezior oligotroficznych, o wodzie bardzo ubogiej w składniki odżywcze. Woda ma kwaśny odczyn. Rozwój roślin i zwierząt w takich warunkach jest bardzo trudny. Pas roślinności wodnej jest bardzo wąski, miejscami nie ma go wcale. Jedynym gatunkiem żyjących tu ryb są okonie, a większe z nich odżywiają się mniejszymi. Woda jest bardzo przejrzysta – widoczność sięga 15 m w głąb.