Posiadasz przestarzałą wersję przeglądarki, niektóre elementy mogą być błędnie wyświetlane. Zalecamy korzystanie z najnowszych wersji Google Chrome lub Firefox x

Kalwa Wielka

Kup pozwolenie Noclegi Atrakcje
Jezioro znajduje się na wysokości 136,9 m n.p.m., w Obszarze Chronionego Krajobrazu Pojezierza Olsztyńskiego.
Ryby
sielawa, sandacz, płoć, okoń, lin, leszcz, karp, karaś, szczupak
Nazwy potoczne
Kalba, Duza Kalba
Zarządzający jeziorem i pozwolenie
Kompania Mazurska Sp. z o.o.
Hobby
Wędkarstwo. Dominuje leszcz, szczupak, płoć, okoń. Użytkownikiem rybackim jest gospodarstwo rybackie Kompania Mazurska Pasym Sp. z o.o. Jezioro należy do obwodu rybackiego jeziora Kalwa w zlewni rzeki Łyna nr 19.Według typologii rybackiej jezioro Kalwa należy do zbiorników typu leszczowego. Wody jeziora Kalwa cechują się bogatym składem gatunkowym ichtiofauny, zarówno pod względem ilościowym, jak również jakościowym. W skład zespołów ichtiofauny zasiedlającej jezioro, wchodzą przede wszystkim gatunki ryb karpiowatych: leszcz, płoć, krąp, lin, ukleja, karaś pospolity i srebrzysty oraz sporadycznie duży karp (dawny uciekinier ze stawów). Sporadycznie trafia się sielawa. Jeśli chodzi o ryby drapieżne (obligatoryjnie i fakultatywnie), to dominuje okoń i szczupak, w zdecydowanie mniejszych ilościach występuje również węgorz i sandacz. Jezioro Kalwa posiada dość dobre warunki rozrodu naturalnego i rekrutacji następujących gatunków ryb: lina, leszcza, płoci, szczupaka i okonia. Liczne zatoki i wypłycania porośnięte roślinnością wodną, stwarzają dogodne warunki do żerowania i rozwoju młodzieży ryb fitofilnych. Rozległa strefa dna kontaktująca się z nagrzanymi wodami epilimnionu sprzyja intensywnej produkcji bentosu, podstawowego pokarmu bentofagów. Niestety latem, dostęp ryb do większej powierzchni dna i zasobów pokarmowych przy wysokich temperaturach jest ograniczony ze względu na ubytki tlenu. Strefa litoralu, obfitująca w roślinność wodną, predysponuje jezioro do wysokiej wydajności ryb fitofilnych., w tym również szczupaka. Gospodarka zarybieniowa obligatoryjnie oparta jest głównie na szczupaku, jednakże operat rybacki dopuszcza zarybienia fakultatywne węgorzem, linem oraz karasiem pospolitym. Jezioro użytkowane jest w mieszanym typie gospodarki wędkarsko-rybackiej, co znaczy, że główna eksploatacja wykonywana jest przez wędkarzy. Amatorskie połowy ryb dotyczą przede wszystkim szczupaka, okonia, leszcza i płoci oraz węgorza. Rybackie odłowy sieciowe stanowią uzupełnienie odłowów wędkarskich, a ten typ eksploatacji ukierunkowany jest głównie na ryby karpiowate, zgodnie zresztą z koncepcją działań biomanipulacyjnych i walką z postępująca eutrofizacją. Kajakarstwo. W południowo - zachodniej części jeziora istnieje połączenie z jeziorem Leleskim.
Powierzchnia
587 ha (Leyding 1959). 561 ha, 562,2 ha (Choiński 1991).
Głębokość
Maks. - 31,7 m, śr. - 7 m (Choiński 1991).
Dostępność
Dobra.
Położenie
Jezioro znajduje się na wysokości 136,9 m n.p.m., w Obszarze Chronionego Krajobrazu Pojezierza Olsztyńskiego.
Wybrane atrakcje

Wokół jeziora znajdują się liczne ośrodki wypoczynkowe z wypożyczalnią sprzętu wodnego, a także plaża miejska z pomostem. Akwen położony w pobliżu Pasymia, gdzie można zobaczyć wiele zabytkowych obiektów, m.in. kościół ewangelicko-augsburski z końca XV wieku, ratusz z XIX wieku czy wieża ciśnień z początku XX wieku.  

Zarezerwuj miejsce noclegowe

Znajdź nocleg w pobliżu łowiska korzystając z

bezpiecznych i znanych portali

+
Zgłoś problem
Wybacz ale w tak niskiej rozdzielczości nie jesteśmy w stanie pokazać piękna Warmi i Mazur