Posiadasz przestarzałą wersję przeglądarki, niektóre elementy mogą być błędnie wyświetlane. Zalecamy korzystanie z najnowszych wersji Google Chrome lub Firefox x

Polityka prywatności

Polityka prywatności i Cookies Warmińsko–Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej

Obowiązuje od  3 marca 2020 r.

 

I. POJĘCIA

Warmińsko – Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna z siedzibą w Olsztynie przy ul. Staromiejskiej 1 , 10-017 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Wydział Gospodarczy, pod nr KRS: 0000149263, NIP: 7393345833,

Strona internetowa – strona internetowa www.mazury.travel. wraz z jej podstronami;

Użytkownik – osoba odwiedzająca Stronę internetową w tym osoba wysyłająca wiadomość z wykorzystaniem formularza kontaktowego znajdującego się na Stronie internetowej;

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Gromadzenie danych

Podczas każdej wizyty serwis automatycznie gromadzi informacje dotyczące wizyty, głównie odnoszące się do użytkownika, wcześniej odwiedzanych witryn internetowych, numeru IP użytkownika, jak również typu używanej przeglądarki. Dane te są zbierane automatycznie w odniesieniu do każdego użytkownika.

II. ADMINISTRATOR TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Warmińsko–Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna jest administratorem Państwa danych osobowych.

W razie pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Państwu praw prosimy o kontakt na maila:

 

III. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW

Administrator szanuje prawa do ochrony prywatności i gwarantuje prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy najwyższych starań, aby Państwa dane osobowe były przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i Unii Europejskiej. Przedstawiona poniżej polityka prywatności wyjaśnia stosowane przez nas zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych.

Administrator zbierając i przetwarzając dane osobowe, stosuje się do wszystkich poniższych zasad przetwarzania danych
a. „zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”,
b. „ograniczenie celu”,
c. „minimalizacja danych”,
d. „prawidłowość”,
e. „ograniczenie przechowywania”,
f. „integralność i poufność”.

IV. PLIKI COOKIES

Wyrażając zgodę na wykorzystanie plików cookies przez Administratora oświadcza Pan/Pani, że Pana/Pani przeglądarka jest ustawiona w tym zakresie zgodnie z Pana/Pani preferencjami.
Podczas przeglądania Strony internetowej, stosownie do konfiguracji przeglądarki, na komputerze Użytkownika (urządzeniu końcowym) może zostać zapisany jeden lub kilka plików cookies.
Przed wyrażeniem zgody, na komputerze Użytkownika zapisywane są pliki cookies Administratora niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Strony internetowej.
Pliki cookies mogą być zamieszczane przez Administratora jak i podmioty trzecie, z którymi Administrator współpracuje. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami na temat plików cookies oraz sposobu ich wykorzystywania.

 

V. JAKIE DANE ZBIERAMY

1. Dane podane przez Użytkownika podczas wysyłania wiadomości z wykorzystaniem formularza kontaktowego znajdującego się na Stronie internetowej:
a. adres poczty elektronicznej,

2. Dane zbierane automatycznie:
Podczas Pana/Pani wizyty na naszej Stronie internetowej automatycznie zbierane są dane dotyczące Pana/Pani wizyty, w szczególności adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Więcej informacji w części poświęconej plikom cookies.

VI. W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE BĘDĄ PRZETWARZANE DANE

Pana/Pani dane osobowe pozyskane w związku z wysłaniem przez Pana/Panią wiadomości z wykorzystaniem formularza kontaktowego i udzieleniem odpowiedzi na zadane przez Pana/Panią pytanie/ustosunkowanie się do wysłanej wiadomości przetwarzane w następujących celach:

1. odpowiedzi na zapytanie/wiadomość wskazane w treści formularza kontaktowego,
2. związanych z prowadzoną przez Administratora działalnością, w tym na potrzeby prowadzenia analiz i statystyk;
3. prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa;
4. archiwizacji;

Podstawą prawną przetwarzania danych będzie:
1. niezbędność do podjęcia działań na Pana/Panią żądanie w związku z wysłaną wiadomością w treści formularza kontaktowego;
2. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
3. niezbędność do osiągnięcia celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, np. takich jak marketing bezpośredni , zapewnienie prawidłowego działania Strony internetowej,
4. udzielona zgoda;

 

VII. KTO BĘDZIE ODBIORCĄ PANA/PANI DANYCH, GDZIE BĘDĄ ONE PRZEKAZYWANE

Pana/Pani dane mogą być przekazane do państwa trzeciego (m.in. USA) w związku z:
1. prowadzonymi działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, Twitter, Instagram, Google+);
2. wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących zanonimizowanemu śledzeniu zachowań Użytkowników, w szczególności takich jak Google Analytics, Google Adwords;

Pana/Pani dane mogą być przekazywane:
1. procesorom w związku ze zleconymi przez Administratora działaniami realizowanymi w imieniu Administratora;
2. firmom świadczącym usługi z zakresu obsługi IT;
3. kancelariom prawnym, którym Administrator zleci np. prowadzenie postępowania;
4. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 

VIII. PRZEZ JAKI OKRES DANE BĘDĄ PRZETWARZANE

Okres przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez jaki Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

1. przepisy prawa, które mogą obligować Administratora do przetwarzania danych przez określony czas;
2. okres, który jest niezbędny do ochrony interesów Administratora;
3. okres niezbędny do świadczenia usług przez Administratora i zapewnienia niezbędnej obsługi Użytkownika;
4. okres, na jaki została udzielona zgoda.

Jednakże, okres przechowywania Twoich danych osobowych będzie wynosił maksymalnie 2 lata od dnia wysłania przez Pana/Panią wiadomości z wykorzystaniem formularza kontaktowego.

 

IX. JAKIE MA PAN/PANI PRAWA

Ma Pan/Pani prawo do:

1. żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pana/Pani osoby;
2. sprostowania danych;
3. żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;
4. usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania;
5. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Pana/Pani danych osobowych;
6. przeniesienia Pana/Pani danych osobowych.

Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Pana/Pani danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

Przetwarzając Pana/Pani dane, które są zbierane za pomocą plików cookies, Administrator w większości przypadków nie jest w stanie zidentyfikować Pana/Pani osoby. Zatem jeśli chciałby Pan/Pani skorzystać z przysługujących praw, może Pan/Pani zostać poproszony o dostarczenie dodatkowych informacji w celu dokonania identyfikacji.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Pana/Pani danych osobowych przez Administratora ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, Warszawa).

 

X. JAKIE BĘDĄ KONSEKWENCJE NIEPODANIA DANYCH

Podanie przez Pana/Panią danych jest warunkiem możliwości wysłania zapytania poprzez formularz kontaktowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania tych danych, jednakże konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości wysłania przez Pana/Panią zapytania z wykorzystaniem formularza kontaktowego.

 

XI. W JAKI SPOSÓB PROFILUJEMY

Administrator nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

XII. WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIES

Strona internetowa wykorzystuje pliki cookies, które służą identyfikacji Pana/Pani przeglądarki podczas korzystania z naszej strony. Pliki cookies zawierają niewielkie ilości tekstu możliwego do odczytania tylko przez stronę, która je wysyła. Dzięki zebranym informacjom możemy uzyskać wiedzę o tym, jak często odwiedza Pan/Pani nasz serwis i które jego elementy najbardziej Pana/Panią interesują. Uzyskane dane wykorzystujemy dla lepszego dostosowania serwisów www do Pana/Pani potrzeb, usprawnienia funkcjonowania serwisu oraz w celach statystycznych i reklamowych. Pliki te nie mogą być wykorzystane do infekowania urządzenia wirusami lub innym złośliwym oprogramowaniem (malware).

Każdy indywidualny cookies składa się z czterech podstawowych części:

1. nazwa strony WWW: nazwa domeny lub subdomeny, która ustawiła cookies;
2. nazwa cookies: cookies ma nazwę, unikatową na stronie, która je ustawiła;
3. termin ważności: ważność niektórych plików cookies wygasa po zamknięciu przeglądarki (tzw. cookies sesji), inne cookies zostaną automatycznie usunięte dopiero po osiągnięciu daty ważności, która została ustawiona (tzw. trwałe cookies);
4. wartość: to informacje w pliku cookies, których strona WWW używa do „zapamiętania” poprzedniej wizyty.

W plikach cookies przechowujemy podstawowe informacje o Użytkownikach oraz informacje potrzebne do optymalizacji i poprawnego wyświetlania treści zawartych na stronach. Informacje te służą do:

1. rozpoznawania Użytkowników logujących się na chronionych stronach internetowych, co umożliwia im odwiedzanie wielu stron bez konieczności wpisywania nazwy Użytkownika i hasła do każdej ze stron;
2. rejestrowania preferencji Użytkowników – przeglądanej zawartości i formatu przeglądania (Użytkownik nie musi ustawiać preferencji przy każdej wizycie na stronie);
3. rejestrowania stron odwiedzanych przez Użytkowników, co pozwala zebrać dane pomocne we wprowadzaniu usprawnień w treści i w sposobie nawigacji strony.

Użytkownicy naszego serwisu mogą w dowolnej chwili zaprzestać dostarczania tych informacji naszemu serwisowi poprzez wykasowanie plików cookies zapisanych na ich urządzeniach końcowych przez nasz serwis. Aby tego dokonać, należy zmienić ustawienia aktualnie używanej przeglądarki internetowej.

Ma Pan/Pani prawo do odmowy zapisywania i odczytywania plików cookies na Pani/Pana urządzeniu (komputerze, telefonie). Aby to zrobić, musi Pan/Pani zaznaczyć odpowiednie ustawienia w opcjach przeglądarki internetowej lub nie wyrazić zgody w przypadku, gdy aplikacja zawarta na serwisie internetowym będzie się Pana/Panią o to pytać.

Skonfigurowanie przeglądarki w sposób, który zablokuje instalację plików cookies dla określonych, wybranych przez Użytkownika stron internetowych lub dla wszystkich stron, może spowodować utratę pewnych funkcjonalności i utrudnić lub uniemożliwić pełne wykorzystanie jej możliwości. Zgodnie z wymogami Prawa telekomunikacyjnego i RODO za potwierdzenie zgody na wykorzystanie plików cookies uznaje się skonfigurowanie przeglądarki pozwalające na instalację plików cookies na komputerze (patrz linki powyżej). Informacje na temat zarządzania plikami cookies można znaleźć na stronie (http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/) lub (http://wszystkoociasteczkach.pl/).

 

XIII. W JAKI SPOSÓB ZABEZPIECZAMY PANA/PANI DANE OSOBOWE

Komunikacja między Pana/Pani komputerem a naszym serwerem, gdy zbieramy Pana/Pani dane osobowe, jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Dodatkowo nasze bazy danych są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich.

 

XIV. ZMIANY NASZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI

Zastrzegamy sobie prawo zmiany przedstawionej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej treści na naszej stronie internetowej. Po dokonaniu zmiany polityka prywatności ukaże się na stronie z nową datą.

 

+
Zgłoś problem
Wybacz ale w tak niskiej rozdzielczości nie jesteśmy w stanie pokazać piękna Warmi i Mazur