Posiadasz przestarzałą wersję przeglądarki, niektóre elementy mogą być błędnie wyświetlane. Zalecamy korzystanie z najnowszych wersji Google Chrome lub Firefox x

Kośno

Kup pozwolenie Noclegi Atrakcje
Zbiornik znajduje sie na na terenie rezerwatu przyrody Jezioro Kośno.
Ryby
wzdręga, ukleja, sielawa, sieja, sandacz, różanka, płoć, okoń, leszcz, krąp, koza, karaś, szczupak, węgorz
Zarządzający jeziorem i pozwolenie
Stowarzyszanie Ekologiczne Łajs 2000
Hobby
Wędkarstwo. Zbiornik udostępniony jest do wędkowania. Użytkownikiem rybackim jest Stowarzyszenie Ekologiczne Łajs 2000. Należy do obwodu rybackiego jeziora Kośno w zlewni rzeki Łyna nr 15. Obwód obejmuje jezioro Kośno, Łajskie, Purda wraz z wodami cieków łączących wymienione jeziora i odpływu z jeziora Purdy do rzeki Kośna, rzeki Kośna na odcinku od wypływu z jeziora Kośno do jazu piętrzącego przy Pajtuńskim Młynie.Utworzono dwa obręby ochronne: - 10 ha pasa przybrzeżnego w miejscowości Łajs w celu ochrony tarlisk sielawy i we wschodniej części 0,8 ha, przy dopływie Kośnianki w celu ochrony tarlisk leszcza. Wśród gatunków ichtiofauny tego zbiornika można spotkać takie jak: płoć, leszcz, okoń, szczupak, sielawa, sandacz, węgorz oraz chronione - koza i różanka. Gospodarka rybacka polega na zarybieniach szczupakiem, sielawą, sieją i węgorzem.Spływy kajakowe. Na wschodzie znajduje się połączenie z jeziorem Kalwa.
Powierzchnia
568,91 ha (Leyding 1959). 562,5 ha; 551,9 ha (Choiński 1991).
Głębokość
Maks. - 44,6 m; śr. - 13,7 m (Choiński 1991).
Dostępność
Jezioro jest łatwo dostępne. Wokół jeziora znajdują się ścieżki przyrodnicze i punkty widokowe.
Położenie
Zbiornik znajduje sie na wysokości 122,4 m n.p.m, na terenie rezerwatu przyrody Jezioro Kośno (PL.ZIPOP.1393.RP.432), w granicach obszaru Natura 2000 - Ostoja Napiwodzko-Ramucka (PLH280052) i Puszcza Napiwodzko-Ramucka (PLB280007), na terenie OChK Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej (PL.ZIPOP.1393.OCHK.610).
Wybrane atrakcje

Okolice jeziora stanowią duże obszary leśne, zaś wokół akwenu znajdują się liczne ścieżki i punkty widokowe. W pobliskiej wiosce Łajs dostępne są liczne domy wczasowe, które oprócz miejsc noclegowych oferują wypożyczanie sprzętu wodnego. Jezioro łączy się z innym zbiornikiem wodnym, dzięki czemu możliwa jest organizacja długich spływów kajakowych.  

Zarezerwuj miejsce noclegowe

Znajdź nocleg w pobliżu łowiska korzystając z

bezpiecznych i znanych portali

+
Zgłoś problem
Wybacz ale w tak niskiej rozdzielczości nie jesteśmy w stanie pokazać piękna Warmi i Mazur