Posiadasz przestarzałą wersję przeglądarki, niektóre elementy mogą być błędnie wyświetlane. Zalecamy korzystanie z najnowszych wersji Google Chrome lub Firefox x
Zdjęcie przedstawia jezioro z lotu ptaka, wzdłuż którego linii brzegowej gęsto rosną drzewa. Na środku jeziora widnieją dwie wysepki. Zdjęcie przedstawia jezioro z lotu ptaka, wzdłuż którego linii brzegowej gęsto rosną drzewa. Na środku jeziora widnieją dwie wysepki.

Parki Krajobrazowe – odpoczynek blisko natury

Przyroda to jeden z największych skarbów naszego regionu. Te najcenniejsze i najpiękniejsze przyrodniczo tereny stały się parkami krajobrazowymi. Znajdziesz tam wyjątkowe rośliny i rzadko spotykane gatunki zwierząt oraz będziesz mógł obcować z dziewiczą naturą Warmii i Mazur.

Zdjęcie ukazuje zbliżenie flory leśnej. Pośrodku soczyście zielonego mchu rośnie biały grzybek.

Mazurski Park Krajobrazowy

Park powstał w 1977 r. i obejmuje 53,7 tys. ha. W jego granicach znalazły się jeziora Śniardwy, Bełdany, Mikołajskie, Mokre, Łukajno, Mikołajskie, Warnołty, Zdrużno i część rzeki Krutyni, a także północna część Puszczy Piskiej. Ciekawostką przyrodniczą jest ponad 20 małych, śródleśnych jeziorek w dorzeczu Krutyni, które charakteryzują się kwaśną i brunatną wodą.  Na terenie parku utworzono aż 11 rezerwatów przyrody.

Nigdzie indziej nie spotkacie kiełża – skorupiaka, który jest morskim reliktem polodowcowym. W jeziorze Bełdany żyją rzadkie odmiany gąbek, a w bagiennych terenach i mokradłach ma się dobrze żółw błotny. Popielnie, niedaleko Rucianego-Nidy, pośród leśnych ostępów spotkacie koniki polskie. Jednak prawdziwym fenomenem jest różnorodność gatunków ptaków: bielik, rybołów, orlik krzykliwy, puchacz, bocian czarny i dziesiątki innych.

Około 1 km na zachód od wsi Krutyń, nad jeziorem Mokrym, trafić możemy na Zakochaną Parę – jest to jeden z ciekawszych pomników przyrody – para drzew, gdzie dąb obejmuje konarami sosnę.  Liczne szlaki turystyczne i ścieżki edukacyjne biegnące przez park, pozwalają napawać się pięknem mazurskiej przyrody w pełnej krasie.

Odwiedź stronę Mazurskiego Parku Krajobrazowego

Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego

Okolice Jezioraka to cenny fragment Zielonych Płuc Polski. Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego zajmuje powierzchnię ponad 20 tys. ha i występuje tu unikatowa fauna i flora. W granicach parku znalazły się trzy rezerwaty przyrody: Czerwica, Jezioro Jasne, Jezioro Gaudy, które utworzone zostały w celu ochrony kormoranów, ptaków lęgowo-błotnych i zespołów torfowiskowych.

Szczególnie warto zagłębić temat unikatowego w Polsce Jeziora Jasnego z niezwykle kwaśną i czystą wodą.  Punktem obowiązkowym dla wędrujących szlakami  po parku jest Aleja Napoleona w pobliżu Szymbarka – kilkadziesiąt wiekowych sosen, których rozmiary robią wrażenie. Obwody pni niektórych z nich sięgają 3,8 m.

W parku wypatrzeć można zagrożonego wyginięciem bielika i obserwować kolonie kormoranów. Warto wspomnieć o działającym na terenie parku Ośrodku Okresowej Rehabilitacji Zwierząt Chronionych w Jerzwałdzie, który niesie pomoc chorym i rannym dzikim zwierzętom.

Odwiedź stronę Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego

Zdjęcie ukazuje widok z lotu ptaka asfaltowej drogi biegnącej łukiem pomiędzy żywo zielonymi wysokimi drzewami iglastymi.
Zdjęcie pokazuje orła stojącego na oszronionej trawie. Orzeł ma wysoko uniesioną głowę, a bystrym wzrokiem rozgląda się dookoła. Jego pióra mają białobrązowy kolor.

Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej

Nie bez powodu lasy Puszczy Rominckiej nazywane są polską tajgą. Puszcza przypomina lasy dzikiej północy – wiele tu zbiorowisk torfowych i borealnej świerczyny na torfie. Park został utworzony w 1998 r. i ma powierzchnię 14,6 ha. W tym środowisku występuje wiele rzadkich i chronionych gatunków roślin, jak choćby malina moroszka, brzoza niska, rosiczka okrągłolistna.

Potwierdzeniem czystości powietrza są obecne na drzewach brodaczki – zjawiskowe porosty o długich, zwisających plechach. Puszcza Romincka stanowi ostoję zwierząt. Tu w cieniu drzew schronienie znalazły wilki, rysie, jelenie i nietoperze. Nad wodami spotkać można bobry, wydry i łosie. Podobnie jak w innych parkach krajobrazowych na Warmii i Mazurach, i tu nie brakuje ptactwa.

Przez teren parku przebiegają dwa piesze szlaki turystyczne, które umożliwiają poznanie różnych zakątków i dostanie się do  najważniejszych atrakcji turystycznych. Są też wyznaczone liczne ścieżki edukacyjne, pozwalające poznać dokładniej przyrodę i historię Puszczy Rominckiej.

Odwiedź stronę Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej

Park Krajobrazowy Wzgórz Dylewskich

Jest to najmniejszy Park Krajobrazowy w województwie, utworzony w 1994 r. W jego granicach o powierzchni 7,2 tys. ha znalazły się trzy rezerwaty przyrody: Jezioro Francuskie, Dylewo i – częściowo – Rzeka Drwęca. Najwyższym wzniesieniem Parku i jednocześnie województwa warmińsko-mazurskiego jest Góra Dylewska wys. 312 m n.p.m.).

Można tutaj spotkać muflony – dzikie owce, introdukowane na Wzgórza Dylewskie w 1986 r. Park to bogactwo gatunków roślin, podlegających ochronie ścisłej, m.in.: cis pospolity, rosiczka okrągłolistna, storczyk plamisty. Rezerwat florystyczny, jaki  utworzono na terenie Jeziora Francuskiego i przyległego lasu, utworzony został w celu ochrony wierzby borówkolistnej i buczyny pomorskiej.

Do ciekawszych pomników przyrody, występujących w parku, zaliczyć można głazowisko koło leśniczówki Napromek – znajduje się tam ponad 40 głazów: granity, orzechy mandżurskie, wiąz i tulipanowiec. Na obszarze Parku znajdują się dwie ścieżki przyrodnicze: Góra Dylewska i Uroczysko Napromek.

Odwiedź stronę Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich

Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej

Utworzony w 1985 r., zajmuje powierzchnię 13,7 tys. ha. Niezwykłym jest, ze rośnie tu sporo gatunków roślin charakterystycznych dla terenów górskich, np. żebrowiec górski. Nad licznymi, krystalicznie czystymi potokami można spotkać zimorodki. Występują tutaj też orliki krzykliwe i bieliki.

Nie bądźmy zdziwieni, gdy zza drzewa wyjrzy jeleń sika (wschodni) – kolejna osobliwość Parku. Na wędrowców czeka najwyższe wzniesienie Wysoczyzny Elbląskiej – Góra Srebrna o wysokości 198,5 m n.p.m.

Odwiedź stronę Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej

Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy

Ponad 27 tysięcy ha parku znajduje się w granicach „Zielonych Płuc Polski” i obejmuje trzy województwa: kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie i mazowieckie. Na terenie parku znajdziemy 7 rezerwatów przyrody: Czarny Bryńsk, Jar Brynicy, Jar Brynicy II, Klonowo, Mszar Płociczno, Ostrowy nad Brynicą, Szumny Zdrój.

Rosną tu rzadkie gatunki roślin: kłoć wiechowata, turzyca strunowa, fiołek torfowy, rosiczka okrągłolistna oraz drzewostany liczące ponad 200 lat. Na terenie parku wyznaczone są szlaki turystyczne o ścieżki przyrodnicze, dzięki którym mamy możliwość nie tylko obcować z dziewiczą naturą, ale też odkrywać rzadkie i chronione gatunki fauny i flory. Szczególnie imponujący jest największy pomnik przyrody w tym Parku – „Dąb Rzeczypospolitej” o wysokości 33 m i obwodzie 665 cm.

Odwiedź stronę Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego

Brodnicki Park Krajobrazowy

Brodnicki Park Krajobrazowy istnieje od 1985 r., obejmuje on centralną część Pojezierza Brodnickiego, jezioro Bachotek oraz Bagienną Dolinę Drwęcy, która jest ostoją wielu ptaków. Uroki parku można odkrywać dzięki licznym szlakom pieszym, rowerowym i kajakowym, które prowadzą przez teren parku.

Na szczególną uwagę zasługuje występująca tu duża różnorodność gatunków ptaków. Trafić tu można między innymi na: bielika, orlika krzykliwego, bociana czarnego, błotniaka stawowego i zbożowego, kanię, sowę uszatę, żurawia i perkoza. Z sukcesem prowadzi się na terenie parku reintrodukcję sokoła wędrownego i największego polskiego gryzonia – bobra. Jedne z najczystszych wód w regionie tworzą idealne warunki do życia rzadkim gatunkom płazów, jak traszka grzebieniasta i rzekotka oraz gadom – uważać trzeba na żmiję zygzakowatą.

Fauna parku, poza powszechnie w kraju występującymi gatunkami roślin, to też gatunki rzadkie i chronione, jak: zawilec wielkokwiatowy, zimozioł północny czy marzanka wonna. Nad jeziorem Żbiczo warta uwagi jest aleja klonowo-lipowa, która jest pomnikiem przyrody.

Odwiedź stronę Brodnickiego Parku Krajobrazowego

Głowa rzekotki drzewnej (dla większości pospolicie żaba) jednego z gatunku płaza posiadające w górnej części ciała zielone ubarwienie z ciemną pręgą na głowie. Od spodu brązowe ubarwienie. Tło obrazu zielone.

Welski Park Krajobrazowy

Park został utworzony w 1995 r., główne w celu ochrony rzeki Wel, jej doliny i jezior, przez które przepływa. Ma powierzchnię ponad 20 tys. ha i cechą, która go wyróżnia jest bogata różnorodność krajobrazowa oraz w bogactwie flory i fauny. Na terenie parku istnieją cztery rezerwaty: Bagno Koziana, Ostrów Tarczyński, Jezioro Neliwa i Piekiełko.

Pośród lasów i torfowisk spotkać można tu wiele gatunków ptaków, które są uznawane w Europie za zagrożone: perkoz dwuczuby, łabędź niemy, żuraw zwyczajny, błotniak stawowy czy piecuszka. W przełomowym odcinku rzeki Wel, gdzie mamy niemal górską rzeźbę terenu, niedostępną dla człowieka, rosną na stromych zboczach głównie grady zboczowe i krasnorosty, które są wskaźnikiem czystych i dobrze zadbanych wód.

W granicach Welskiego Parku Krajobrazowego znajdują się dwa obszary włączone do sieci Natura 2000 – jest to Ostoja Welska i Przełomowa Dolina Rzeki Wel. Odwiedzając park, warto zajrzeć do Muzeum Przyrody w Jeleniu, by z bliska zapoznać się z osobistościami parku.

Odwiedź stronę Welskiego Parku Krajobrazowego

Polecamy

Zdjęcie przedstawia spokojną rzekę Krutynię w czasie zachodu słońca, W rzece odbijają się trawy i drzewa.

Krutynia - rzeka bez tajemnic

Kto chociaż raz przemierzył szlak Krutyni, ten zgodzi się, że jest on jednym z najpiękniejszych w Polsce. A Mazury eksplorowane z kajaków to nie tylko sielanka i okazja do podziwiania cudnej przyrody, ale też ekscytująca przygoda.

Dowiedz się więcej
Zdjęcie przedstawia zbliżenie wiaduktu kolejowego w Stańczykach, gdzie słońce odbija się od betonowych filarów. Dookoła rośnie las.

Pięć miejsc tajemniczych i dalekich na Warmii i Mazurach

Warmia i Mazury to zaskakujący region, który kryje wiele mało uczęszczanych przez turystów miejsc, nieoczywistych atrakcji turystycznych z bogatą historią i tajemnic do rozwiązania. Daj się zaskoczyć!

Dowiedz się więcej
Zdjęcie przedstawia błękitne jezioro w którym odbija się zielony las.

W trasie. Kempingi i pola namiotowe

A gdyby tak spakować do bagażnika namiot, karimatę, śpiwór, poczuć zew natury i ruszyć w nieznane? Zadekować się na fajnym kempingu i robić bliższe lub dalsze rowerowe wycieczki. Tak jest na Warmii i Mazurach. A gdzie dokładnie?

Dowiedz się więcej

Nadchodzące wydarzenia

Sun. 26 May 2024
+
Zgłoś problem
Wybacz ale w tak niskiej rozdzielczości nie jesteśmy w stanie pokazać piękna Warmi i Mazur