Posiadasz przestarzałą wersję przeglądarki, niektóre elementy mogą być błędnie wyświetlane. Zalecamy korzystanie z najnowszych wersji Google Chrome lub Firefox x
Plakat zapraszający w dniach 8-9 czerwca 2024 r. do Orzysza na coroczną imprezę Mazurskie Zawody w Wędkarstwie Spinningowym Orzysz 2024. Plakat zapraszający w dniach 8-9 czerwca 2024 r. do Orzysza na coroczną imprezę Mazurskie Zawody w Wędkarstwie Spinningowym Orzysz 2024.
Serdecznie zapraszamy w dniach 8-9 czerwca 2024 r. do Orzysza na coroczną imprezę Mazurskie Zawody w Wędkarstwie Spinningowym Orzysz 2024

Serdecznie zapraszamy w dniach 8-9 czerwca 2024 r. do Orzysza na coroczną imprezę Mazurskie Zawody w Wędkarstwie Spinningowym Orzysz 2024.

MIEJSCE I DATA
a) Jezioro Orzysz (z wyłączeniem Zatoki Wierzbińskiej)
b) 8-9.06.2024
ORGANIZATORZY
a) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Orzyszu
b) Koło Polskiego Związku Wędkarskiego nr 73 w Orzyszu
c) Sklep Wędkarski Pike w Piszu
d) Społeczna Straż Rybacka w Orzyszu

CEL GŁÓWNY
Głównym celem zawodów jest zbiórka pieniędzy na działalność posterunku Społecznej Straży Rybackiej na Jeziorze Orzysz. Uzyskane środki z opłaty wpisowej, po odjęciu niezbędnych kosztów organizacji zawodów, zostaną przeznaczone na zakup sprzętu oraz bieżącą działalność Straży.

OPŁATY
a) opłata startowa wynosi 500 zł od teamu
b) z opłaty zwolnieni są strażnicy Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Piskiego
c) opłatę startową należy wpłacić na konto Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Orzyszu o nr 94 9364 0000 2003 0012 1516 0001 tytułem: Wpisowe na zawody wędkarskie – nazwa teamu
d) w ramach opłaty startowej zawodnicy otrzymują: prowiant na łódź i kolację w dniu 08.06, prowiant na łódź i obiad w dniu 09.06, dostęp do aplikacji xTraMarlin, zabezpieczenie ratownicze, ubezpieczenie NNW

ZGŁOSZENIA
a) ilość miejsc w zawodach wynosi 70 załóg
b) zgłoszenie do udziału przyjmowane są do dnia 24.05.2024 lub do wyczerpania liczny miejsc
c) zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie drogą mailową na adres mosir@orzysz.pl poprzez przesłanie w formie skanu/zdjęcia wypełnionej karty zgłoszeniowej oraz podpisanych czytelnie oświadczeń RODO (dotyczy obu zawodników)
d) niezbędne dokumenty znajdują się do pobrania na stronie http://mosir.orzysz.pl/…/vii-mazurskie-zawody-w…

PRZEBIEG ZAWODÓW
a) w trakcie zawodów obowiązują przepisy niniejszego regulaminu oraz przepisy Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb PZW
b) zawody rozgrywane są z łodzi, w teamach dwuosobowych
c) zawody rozgrywane są w trakcie dwóch dni liczonych jako jedna tura, w łącznym wymiarze 17 godzin
d) zawodników uczestniczących w zawodach obowiązuje zakaz wędkowania na jeziorze Orzysz od dnia 5 czerwca br., a w przypadku stwierdzenia złamania tego zakazu team zostanie zdyskwalifikowany z zawodów przed ich rozpoczęciem
e) organizatorzy zastrzegają sobie możliwość skrócenia/odwołania zawodów w przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych lub innych zdarzeń losowych
f) zawodnicy muszą zapewnić we własnym zakresie łodzie wyposażone w silnik elektryczny lub spalinowy oraz zezwolenie wędkarskie na Jezioro Orzysz
g) od chwili rozpoczęcia zawodów zabrania się pływania w sposób mogący zakłócić prawidłowy przebieg zawodów

HARMONOGRAM ZAWODÓW
8 czerwca 2024
07:00 – 09:30 potwierdzenie uczestnictwa, wydawanie pakietów startowych i prowiantu
09:30 – 10:00 otwarcie zawodów, odprawa techniczna i przygotowanie do startu
11:00 – 20:00 I dzień zawodów
20:00 – 22:00 kolacja + ognisko

9 czerwca 2024
05:00 – 06:30: wydawanie prowiantu, przygotowanie do startu II tury
07:00 – 15:00: II dzień zawodów
15:00 – 16:00: obiad
16:00: zakończenie zawodów, nagrodzenie zwycięzców, losowanie nagród

ZASADY PUNKTACJI
a) zawodnicy mają prawo zgłoszenia do punktacji ryby zgodnie z wykazem punktowanych gatunków, spełniających ustalony regulaminem wymiar
• szczupak (min. 50 cm)
• okoń (min. 25 cm)
b) do punktacji zaliczanych jest 15 najdłuższych ryb złowionych w trakcie dwóch dni zawodów
c) punktacja liczona jest przez mnożnik długości ryby np. okoń 26cm – 26*26=676 pkt., szczupak 52cm – 52*52=2704 pkt.
d) obowiązuje zasada zaokrąglania wymiaru ryb w górę do najbliższego pełnego centymetra np. okoń 25,3cm= 26 cm
e) do klasyfikacji końcowej zalicza się sumę punktów zdobytych przez team w trakcie dwóch dni
f) klasyfikacja końcowa sporządzana jest według zasady od najmniejszej do największej ilości punktów
g) w przypadku równej liczby punktów o miejscu w klasyfikacji końcowej decyduje długość największej złowionej ryby
NAGRODY
a) teamy w przedziale miejsc I-III otrzymają puchary oraz nagrody rzeczowe
b) teamy w przedziale miejsc IV-VI otrzymają nagrody rzeczowe
c) łowcy największego okonia i największego szczupaka otrzymają statuetki i nagrody rzeczowe
d) wśród wszystkich uczestników obecnych podczas ceremonii zakończenia zawodów rozlosowane zostaną nagrody rzeczowe

SĘDZIOWANIE ZA POMOCĄ APLIKACJI XTRAMARLIN
a) zawody odbywają się na żywej rybie, a ich zgłaszanie odbywa się za pomocą smartfonów i aplikacji sędziowskiej xTraMarlin
b) każdy z teamów ma obowiązek zapoznać się z systemem działania aplikacji na stronie: www.xtramarlin.pl
c) zdjęcia ryb na miarkach wykonuje się w poziomie, przykładając rybę prawym bokiem do miarki, tak aby pysk ryby dotykał początku miarki
d) zdjęcie musi obejmować całą rybę oraz musi być na nim widoczna karta startowa teamu
e) ryby po zmierzeniu i wykonaniu zdjęcia muszą być niezwłocznie wypuszczone do wody

SPRAWY DYSCYPLINARNE
zawodnik podlega dyskwalifikacji za:
a) nieprzestrzeganie regulaminu zawodów
b) rozpoczęcie zawodów przed czasem lub ich kontynuowanie po zakończeniu czasu
c) łowienia ryb poza wyznaczoną strefą wędkowania
d) łowienia metodą trollingu
e) uśmiercanie lub znęcanie się nad rybami
f) samowolne wyjście na brzeg lub wpłynięcie w strefę roślinności przybrzeżnej bez zgody sędziego oraz podpłynięcie do innej łodzi zawodniczej
g) niesportowe i nieetyczne zachowanie w stosunku do organizatora, sędziego czy innych zawodników
h) przedłożenie komisji sędziowskiej ryby pod ochroną
i) zabranie z łowiska złowionej ryb
j) używanie żywej i martwej ryby jako przynęty oraz przynęt niezgodnych z przepisami
k) spożywanie alkoholu lub innych środków mogących wpływać na obniżenie zdolności psychofizycznych.

Data wydarzenia: 8-9 czerwca 2024 r.

Zapraszamy na strony:
www.facebook.com/events/
www.facebook.com/muzeumworzyszu/
www.orzysz.pl
www.facebook.com/orzysz/
www.mosir.orzysz.pl
www.facebook.com/mosirorzysz/
www.powiat.pisz.pl
www.facebook.com/sercubliskiPowiatPiski/

Miejsce: Orzysz. Jezioro Orzysz.

Źródło: www.fb.com/events/
Fot. www.fb.com/events/

Plakat zapraszający w dniach 8-9 czerwca 2024 r. do Orzysza na coroczną imprezę Mazurskie Zawody w Wędkarstwie Spinningowym Orzysz 2024.

Nadchodzące wydarzenia

Sat. 25 May 2024
Sat. 25 May 2024
+
Zgłoś problem
Wybacz ale w tak niskiej rozdzielczości nie jesteśmy w stanie pokazać piękna Warmi i Mazur