Posiadasz przestarzałą wersję przeglądarki, niektóre elementy mogą być błędnie wyświetlane. Zalecamy korzystanie z najnowszych wersji Google Chrome lub Firefox x
Plakat zapraszający w piątek 12 stycznia 2024 r. do Olsztyna na Noc Biologów - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Olsztyn 2024. Plakat zapraszający w piątek 12 stycznia 2024 r. do Olsztyna na Noc Biologów - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Olsztyn 2024.
Serdecznie zapraszamy w piątek 12 stycznia 2024 r. do Olsztyna na Noc Biologów - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Olsztyn 2024

Serdecznie zapraszamy w piątek 12 stycznia 2024 r. do Olsztyna na Noc Biologów – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Olsztyn 2024.

Wydział Biologii i Biotechnologii, UWM w Olsztynie jak co roku bierze udział w ogólnopolskiej akcji „Noc Biologów”.

Noc Biologów to wspólne przedsięwzięcie wydziałów biologicznych i przyrodniczych polski uniwersytetów i szkół wyższych a także ogrodów botanicznych, zaplanowane na piątek 12 stycznia 2024. Jest to kolejna, akcja promująca wiedzę biologiczną w popularnonaukowej formie i nawiązująca do edukacji pozaformalnej.

Hasłem przewodnim w tym roku jest Tajemnice życia od komórek do biosfery.

Noc Biologów jest festiwalem naukowym, skierowanym zarówno do dzieci przedszkolnych, młodzieży szkolnej jak i do osób dorosłych z miasta Olsztyna, regionu jak i do powiatów z północnego Mazowsza.

Jednakże dzięki ofercie online docieramy do całej Polski i świata. Noc Biologów ma na celu przekazanie szerokiej wiedzy przyrodniczej oraz wyników prowadzonych na UWM badań naukowych na różnych poziomach – od podstawowych wiadomości przyrodniczych do zagadnień problematycznych, nurtujących współczesną biologię i biotechnologię.

Jednym z celów akcji jest zaszczepienie przekonania o kluczowej roli nauk przyrodniczych w egzystencji populacji ludzkiej na Ziemi a także znaczenie biogospodarki w rozwoju regionalnym w północno-wschodniej Polsce.

Bogata i ciekawa oferta programowa w ramach „Nocy Biologów” w latach 2012-2023 r., przygotowana przez pracowników naukowych a także doktorantów i studentów, spotkała się z ogromnym odzewem ze strony społeczeństwa w mieście Olsztynie i całym województwie, co potwierdza słuszność przyjętej koncepcji upowszechniania nauki (interesujące pokazy, aktywizujące warsztaty, prelekcje, wykłady, zwiedzanie laboratoriów, wystawy, dyskusje oraz materiały zamieszczone w prasie lokalnej, radiu, telewizji i internecie, m.in. blogi i portale społecznościowe) i niemalejącą potrzebę społeczną organizowania tego typu przedsięwzięć.

Szczególnie ważna jest dla mieszkańców małych wsi i miasteczek z naszego regionu, jako forma upowszechniania najnowszej wiedzy biologicznej w formie kształcenia ustawicznego i pozaformalnego.

Zapraszamy na trzynastą edycję ‘Nocy Biologów’, w piątek, 12 stycznia 2024 r.

Cele wydarzenia: upowszechnianie i popularyzacja nauki oraz instytucji zajmujących się problematyką przyrodniczą poprzez interesujące pokazy, warsztaty, prelekcje, wykłady, zwiedzanie laboratoriów, wystawy, dyskusje oraz materiały zamieszczone w prasie lokalnej, radiu, telewizji i internecie (m.in. blogi i portale społecznościowe).

Wzbudzanie ciekawości oraz chęci do poznawania i rozumienia świata przyrodniczego, szczególnie u dzieci i młodzieży szkolnej w celu kształtowania poglądów, pozwalających na zrozumienie prawidłowości funkcjonowania przyrody oraz na nieszkodliwe obcowanie ze światem żywym (biologicznym).

Celem jest również przedstawienie podstawowych, ale ważnych zagadnień, poszerzających wiedzę społeczeństwa na temat funkcjonowania świata przyrodniczego (m.in. problemy biogospodarki, biotechnologii, zdrowia ludzkiego czy ochrony przyrody) jak i zagadnień budzących wiele kontrowersji (m.in. organizmy modyfikowane genetycznie – GMO, energetyka odnawialna z wykorzystaniem biomasy, transplantacje, rozwój zrównoważony).

Stanisław Czachorowski

Data wydarzenia: 12 stycznia 2024 r.

Zapraszamy na strony:
www.facebook.com/NocBiologowOlsztyn/
www.facebook.com/facebook.com/UWM.Olsztyn/
www.facebook.com/ODN.UWM/
www.uwm.edu.pl
www.ceik.eu
www.facebook.com/ceikolsztyn/
www.filharmonia.olsztyn.pl
www.facebook.com/filharmonia.olsztyn/
www.mok.olsztyn.pl
www.facebook.com/miejskiosrodekkulturywolsztynie/
www.visit.olsztyn.eu
www.facebook.com/olsztyn.eu
www.osir.olsztyn.pl
www.facebook.com/osir.olsztyn/
www.facebook.com/DziedzictwoKulinarneWM
www.facebook.com/departamentkulturyiedukacji

Miejsce: Olsztyn. Kortowo.

Źródło: www.fb.com/NocBiologowOlsztyn/
Fot. www.fb.com/NocBiologowOlsztyn/

Plakat zapraszający w piątek 12 stycznia 2024 r. do Olsztyna na Noc Biologów - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Olsztyn 2024.

Nadchodzące wydarzenia

czw. 20 cze 2024
od pią. 21 cze 2024

Elbląg,

21.06.2024 - 23.06.2024

Dni Elbląga 2024

+
Zgłoś problem
Wybacz ale w tak niskiej rozdzielczości nie jesteśmy w stanie pokazać piękna Warmi i Mazur