Posiadasz przestarzałą wersję przeglądarki, niektóre elementy mogą być błędnie wyświetlane. Zalecamy korzystanie z najnowszych wersji Google Chrome lub Firefox x
Plakat graficzny zapraszający do Orzysza na cykliczną imprezę 5. edycję Mazurskich Zawodów w Wędkarstwie Spinningowym Orzysz 2022. Plakat graficzny zapraszający do Orzysza na cykliczną imprezę 5. edycję Mazurskich Zawodów w Wędkarstwie Spinningowym Orzysz 2022.
Zapraszamy w dniach 28-29 maj 2022 r. do Orzysza na cykliczną imprezę 5. edycję Mazurskich Zawodów w Wędkarstwie Spinningowym Orzysz 2022

Zapraszamy w dniach 28-29 maj 2022 r. do Orzysza na cykliczną imprezę 5. edycję Mazurskich Zawodów w Wędkarstwie Spinningowym Orzysz 2022.

Głównym celem zawodów jest zbiórka pieniędzy na działalność posterunku Społecznej Straży Rybackiej na Jeziorze Orzysz. Uzyskane środki z opłaty wpisowej, po odjęciu niezbędnych kosztów organizacji zawodów, zostaną przeznaczone na zakup sprzętu oraz bieżącą działalność Straży.

PRZEBIEG ZAWODÓW
a) w trakcie zawodów obowiązują przepisy niniejszego regulaminu oraz przepisy Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb PZW
b) zawody rozgrywane są z łodzi, w zespołach dwuosobowych, w trzech turach (I tura – 5 godzin, II tura – 5 godzin, III tura – 8 godzin)
c) organizatorzy zastrzegają sobie możliwość skrócenia zawodów/odwołania tury w przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych lub innych zdarzeń losowych
d) zawodnicy muszą zapewnić we własnym zakresie łodzie wyposażone w silnik elektryczny lub spalinowy oraz zezwolenie wędkarskie na Jezioro Orzysz
e) od chwili rozpoczęcia zawodów zabrania się pływania w sposób mogący zakłócić prawidłowy przebieg zawodów
f) dopuszcza się stosowanie echosond
g) dozwolona jest współpraca pomiędzy zawodnikami jednego zespołu przy podbieraniu ryb

HARMONOGRAM ZAWODÓW
28 maja 2022
05:00 – 07:00: potwierdzenie uczestnictwa, wydawanie pakietów startowych i prowiantu
07:00 – 07:30: otwarcie zawodów, odprawa techniczna i przygotowanie do startu I tury
08:00 – 13:00: I tura zawodów
13:00 – 15:00: obiad
15:00 – 15:30: przygotowanie do startu II tury
15:30 – 20:30: II tura zawodów

29 maja 2022
06:00 – 07:00: wydawanie prowiantu, przygotowanie do startu III tury
07:00 – 15:00: III tura zawodów
15:00: obiadokolacja
16:00: zakończenie zawodów, nagrodzenie zwycięzców, losowanie nagród

ZASADY PUNKTACJI
a) zawodnicy mają prawo zgłoszenia do punktacji ryby zgodnie z wykazem punktowanych gatunków, spełniających ustalony regulaminem wymiar
• szczupak (min. 50 cm)
• okoń (min. 25 cm)
b) do punktacji zaliczanych jest 15 najdłuższych ryb w każdej turze
c) punktacja liczona jest przez mnożnik długości ryby np. okoń 26cm – 26*26=676 pkt., szczupak 52cm – 52*52=2704 pkt.
d) obowiązuje zasada zaokrąglania wymiaru ryb w górę do najbliższego pełnego centymetra np. okoń 25,3cm= 26 cm
e) zespoły po każdej turze otrzymują liczbę punktów odpowiadającą zajętej pozycji według tzw. punktacji ujemnej tj. 1 miejsce – 1 pkt. 2 miejsce – 2 pkt. 3 miejsce – 3 pkt. itd.
f) zespoły, które nie zdobędą punktów za złowione ryby w danej turze otrzymują ilość punktów turowych odpowiadającą liczbie startujących załóg
g) do klasyfikacji końcowej zalicza się sumę punktów zdobytych przez team w trzech turach
h) klasyfikacja końcowa sporządzana jest według zasady od najmniejszej do największej ilości punktów
i) w przypadku równej liczby punktów turowych o miejscu w klasyfikacji końcowej decyduje długość największej złowionej ryby

NAGRODY
a) zespoły w przedziale miejsc I-III otrzymają puchary oraz nagrody rzeczowe
b) zespoły w przedziale miejsc IV-VI otrzymają nagrody rzeczowe
c) łowcy największego okonia i największego szczupaka otrzymają statuetki i nagrody rzeczowe
d) wśród wszystkich uczestników obecnych podczas ceremonii zakończenia zawodów rozlosowane zostaną nagrody rzeczowe

SĘDZIOWANIE ZA POMOCĄ APLIKACJI XTRAMARLIN
a) zawody odbywają się na żywej rybie, a ich zgłaszanie odbywa się za pomocą smartfonów i aplikacji sędziowskiej xTraMarlin
b) każda z drużyn ma obowiązek zapoznać się z systemem działania aplikacji na stronie: www.xtramarlin.pl
c) zdjęcia ryb na miarkach wykonuje się w poziomie, przykładając rybę prawym bokiem do miarki, tak aby pysk ryby dotykał początku miarki
d) zdjęcie musi obejmować całą rybę oraz musi być na nim widoczna karta startowa teamu
e) ryby po zmierzeniu i wykonaniu zdjęcia muszą być niezwłocznie wypuszczone do wody

SPRAWY DYSCYPLINARNE
zawodnik podlega dyskwalifikacji za:
a) nieprzestrzeganie regulaminu zawodów
b) rozpoczęcie zawodów przed czasem lub ich kontynuowanie po zakończeniu czas
c) łowienia ryb poza wyznaczoną strefą wędkowania
d) łowienia metodą trollingu
e) uśmiercanie lub znęcanie się nad rybami
f) samowolne wyjście na brzeg lub wpłynięcie w strefę roślinności przybrzeżnej bez zgody sędziego oraz podpłynięcie do innej łodzi zawodniczej
g) niesportowe i nieetyczne zachowanie w stosunku do organizatora, sędziego czy innych zawodników
h) przedłożenie komisji sędziowskiej ryby pod ochroną
i) zabranie z łowiska złowionej ryb
j) używanie żywej i martwej ryby jako przynęty oraz przynęt niezgodnych z przepisami
k) spożywanie alkoholu lub innych środków mogących wpływać na obniżenie zdolności psychofizycznych

ORGANIZATORZY
a) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Orzyszu (tel. kontaktowy 605 115 089)
b) Koło Polskiego Związku Wędkarskiego nr 73 w Orzyszu
c) Sklep Wędkarski Pike w Piszu
d) Społeczna Straż Rybacka w Orzyszu

OPŁATY
a) opłata startowa wynosi 300 zł od teamu
b) z opłaty zwolnieni są strażnicy Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Piskiego
c) opłatę startową należy wpłacić na konto Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Orzyszu o nr 94 9364 0000 2003 0012 1516 0001 tytułem: Wpisowe na zawody wędkarskie – nazwa teamu
d) w ramach opłaty startowej zawodnicy otrzymują: powitalny pakiet startowy, prowiant na łódź i obiad w dniu 28.05, prowiant na łódź i obiadokolację w dniu 29.05, dostęp do aplikacji xTraMarlin, zabezpieczenie ratownicze, ubezpieczenie NNW

ZGŁOSZENIA
a) zgłoszenie do udziału przyjmowane są do dnia 20.05.2022
b) zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie drogą mailową na adres mosir@orzysz.pl poprzez przesłanie w formie skanu/zdjęcia wypełnionej karty zgłoszeniowej oraz podpisanych czytelnie oświadczeń RODO (dotyczy obu zawodników)

Data wydarzenia: 28-29 maj 2022 r. 

Więcej informacji na stronie:
www.facebook.com/events/
www.orzysz.pl
www.facebook.com/orzysz/
www.facebook.com/mosirorzysz/

Miejsce: Orzysz. Jezioro Orzysz (z wyłączeniem Zatoki Wierzbińskiej).

Źródło: www.fb.com/events/
Fot. www.fb.com/events

Plakat graficzny zapraszający do Orzysza na cykliczną imprezę 5. edycję Mazurskich Zawodów w Wędkarstwie Spinningowym Orzysz 2022.

Nadchodzące wydarzenia

Sun. 26 May 2024
+
Zgłoś problem
Wybacz ale w tak niskiej rozdzielczości nie jesteśmy w stanie pokazać piękna Warmi i Mazur