Posiadasz przestarzałą wersję przeglądarki, niektóre elementy mogą być błędnie wyświetlane. Zalecamy korzystanie z najnowszych wersji Google Chrome lub Firefox x
Plakat zapraszający w sobotę 6 lipca 2024 r. do miejscowości Kretowiny na 24. edycję Ogólnopolskiego Biegu o Kryształową Perłę Jeziora Narie Kretowiny 2024. Plakat zapraszający w sobotę 6 lipca 2024 r. do miejscowości Kretowiny na 24. edycję Ogólnopolskiego Biegu o Kryształową Perłę Jeziora Narie Kretowiny 2024.
Serdecznie zapraszamy w sobotę 6 lipca 2024 r. do miejscowości Kretowiny na 24. edycję Ogólnopolskiego Biegu o Kryształową Perłę Jeziora Narie Kretowiny 2024 

Serdecznie zapraszamy w sobotę 6 lipca 2024 r. do miejscowości Kretowiny na 24. edycję Ogólnopolskiego Biegu o Kryształową Perłę Jeziora Narie Kretowiny 2024.

REGULAMIN

I. CELE BIEGU
1. Popularyzacja biegania jako formy czynnego wypoczynku i rekreacji ruchowej
2. Promocja Gminy Morąg a w szczególności Jeziora Narie w Kretowinach

II. ORGANIZATORZY

* Urząd Miejski w Morągu
* Patronat Burmistrz Morąga

III. WSPÓŁORGANIZATORZY

* The North Event
* Stowarzyszenie Leśny Cross

IV.TERMIN I MIEJSCE

06.07.2024 r. (sobota) – 1000 START/META – Plaża Główna w Kretowinach

V. SEKRETARIAT BIEGU

1. Zgłoszenia udziału w dniu zawodów od godziny 800 do godziny 930 w biurze zawodów przy scenie przy Plaży Głównej w
Kretowinach lub elektronicznie przez stronę internetową www.elektronicznezapisy.pl
2. Szczegółowe informacje na temat Biegu o Kryształową Perłę Jeziora Narie można uzyskać na stronie internetowej
www.facebook.com/biegkrysztalowaperla , www.facebook.com/sportmorag lub pod nr tel. 609 110 459.

VI.TRASA BIEGU

Bieg główny na dystansie 31,13 km odbędzie się drogami asfaltowymi i polnymi wokół Jeziora Narie.

VII. PROGRAM ZAWODÓW

1/ 8:00 – 9:30 – przyjmowanie zgłoszeń i wydawanie numerów startowych,
2/ 9:50 – uroczyste otwarcie biegu,
3/ 10:00 – start biegu głównego na dystansie 31,13 km,
4/ ok. 14:30 – uroczyste zakończenie biegu (wręczenie nagród) na scenie przy Plaży Głównej w Kretowinach.

VIII. WARUNKI UCZESTNICTWA

* W biegu głównym na dystansie 31,13 km, prawo startu mają zawodnicy, którzy do dnia 6 lipca 2024 r. ukończyli 18 lat,
* Opłata startowa biegu głównego wynosi 60 zł płatna przelewem w trakcie procesu zapisów elektronicznych do dnia 30.06.2024 r.
* W dniu zawodów opłata startowa wynosi 90 zł płatna w biurze zawodów,
* Raz wniesiona opłata nie podlega zwrotowi i zmianie na innego zawodnika,
* Zgłoszenia uczestników przyjmowane będą drogą elektroniczną www.elektronicznezapisy.pl lub w dniu biegu w biurze zawodów,
* Warunkiem udziału w biegu jest przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub własnoręcznie złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu na własną odpowiedzialność,
* Każdy uczestnik biegu otrzyma pakiet startowy: koszulkę, numer startowy, posiłek regeneracyjny na mecie biegu.

IX. KLASYFIKACJA

Bieg główny na dystansie 31,13 km rozegrany zostanie w kategorii generalnej mężczyzn i kobiet oraz z podziałem na
następujące kategorie wiekowe:
Mężczyźni
M 20 18 – 29 lat, rocznik 2006-95
M 30 30 – 39 lat, rocznik 1994-85
M 40 40 – 49 lat, rocznik 1984-75
M 50 50 – 59 lat, rocznik 1974-65
M 60 60 – 69 lat, rocznik 1964-55
M 70 i powyżej 70 lat i więcej, rocznik 1954 i starsi
Kobiety
K 20 18 – 29 lat, rocznik 2006-95
K 30 30 – 39 lat, rocznik 1994-85
K 40 40 – 49 lat, rocznik 1984-75
K 50 i powyżej 50 lat i więcej, rocznik 1974 i starsze

X. NAGRODY

* w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn biegu głównego nagrody pieniężne za miejsca I – III /800zł, 600zł, 500zł/ w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn biegu głównego nagrody za miejsca I – III
* 300 pierwszych uczestników na mecie otrzyma pamiątkową kryształową perłę
* nagroda „najlepszy Morążanin”
* nagroda „najlepsza Morążanka”
* nagroda dla najstarszego zawodnika
* nagrody w kategoriach wiekowych i generalnej nie będą się dublować
* nagrody specjalne

XI. UWAGI KOŃCOWE

* Na trasie biegu rozmieszczonych będzie 6 bufetów z wodą dla zawodników /6km, 11km, 16km, 20km, 25km, 28km/
* Limit biegu wynosi 4 godziny i 30 minut
* Zabezpieczenie medyczne zapewnia organizator: karetka pogotowia
* W sprawach spornych i nie ujętych regulaminem decyduje sędzia główny i organizatorzy
* Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ewentualnych zmian regulaminu
* Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane z winy uczestników i za rzeczy zaginione
* Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność

Zapisy: www.elektronicznezapisy.pl

Data wydarzenia: 6 lipca 2024 r., godz. 08:00.

Zapraszamy na strony:
www.facebook.com/biegkrysztalowaperla/
www.facebook.com/bibliotekamorag/
www.bibliotekamorag.pl
www.facebook.com/itmorag/
www.mdk.morag.pl
www.facebook.com/Morąski-Dom-Kultury/
www.morag.pl
www.facebook.com/gmina.morag/
www.powiat.ostroda.pl
www.facebook.com/PowiatOstrodzki

Miejsce: Kretowiny. Star i meta – Plaża Główna w Kretowinach.

Źródło: www.superczas.pl
Fot. www.fb.com/events/

Plakat zapraszający w sobotę 6 lipca 2024 r. do miejscowości Kretowiny na 24. edycję Ogólnopolskiego Biegu o Kryształową Perłę Jeziora Narie Kretowiny 2024.

Nadchodzące wydarzenia

Sat. 25 May 2024
Sat. 25 May 2024
+
Zgłoś problem
Wybacz ale w tak niskiej rozdzielczości nie jesteśmy w stanie pokazać piękna Warmi i Mazur