Posiadasz przestarzałą wersję przeglądarki, niektóre elementy mogą być błędnie wyświetlane. Zalecamy korzystanie z najnowszych wersji Google Chrome lub Firefox x
Panorama warownej katedry kapituły warmińskiej - bazylika katedralna we Fromborku. Panorama warownej katedry kapituły warmińskiej - bazylika katedralna we Fromborku.

Śladami słynnych postaci na Warmii i Mazurach

Warmia i Mazury to region zróżnicowany kulturowo i etnicznie, który wzbogacają biografie znanych osobistości, mających duży wkład w jego rozwój i historię, zarówno tych urodzonych w Prusach Wschodnich jak i tych przybyłych z innych stron kraju.

Mieszkańcy regionu mogą poszczycić się tym, że na tych terenach żyli i pracowali wybitni naukowcy, poeci, twórcy ludowi, działacze społeczni i polityczni. Wymieńmy choćby Ignacego Krasickiego, Mikołaja Kopernika, Michała Kajkę, Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza czy Gustawa Gizewiusza.

Ignacy Krasicki (1735-1801) urodził się w Dubiecku koło Przemyśla. Książę – biskup warmiński, nazywany „księciem poetów”, autor fraszek i bajek, najwybitniejszy twórca polskiego oświecenia i mecenas kultury. W Lidzbarku Warmińskim powstała większość jego utworów, a tutejszy zamek stał się ośrodkiem nauki, sztuki i kultury. Obecnie w zamku mieści się Muzeum Warmińskie prezentujące bogate zbiory pamiątek po poecie a w budynkach dawnego podzamcza powstał Hotel Krasicki.

Mikołaj Kopernik (1473-1543) urodził się w Toruniu. Najsłynniejszy mieszkaniec Warmii. Matematyk i twórca teorii astronomicznych, a poza tym ekonomista, prawnik, tłumacz oraz lekarz. Większość swojego życia – blisko 40 lat – spędził na Warmii jako kanonik warmińskiej kapituły katedralnej, mieszkając tu i pracując. W olsztyńskim zamku mieści się Muzeum Warmii i Mazur ze stałą ekspozycją poświęconą astronomowi. Na Wzgórzu Katedralnym we Fromborku działa Muzeum Mikołaja Kopernika.

Michał Kajka (1858-1940) urodził się w Skomacku Wielkim. Artysta i najwybitniejszy regionalny poeta ludowy, polityk i działacz mazurski oraz bojownik na rzecz polskości Mazur. Twórczość Michała Kajki dotyczyła ważnych problemów społecznych regionu, dzięki czemu cieszyła się dużą popularnością. Muzeum poety znajduje się w miejscowości Ogródek.

Krzysztof Celestyn Mrongowiusz (1764-1855) urodził się w Olsztynku. Działacz społeczny obrońca języka polskiego na Mazurach, tłumacz, filozof i autor podręczników języka polskiego, słowników i kalendarzy. Pracował jako nauczyciel języka polskiego w Królewcu. Zapraszamy do Olsztynka na stałą ekspozycję poświęconą jego osobie.

Gustaw Gizewiusz (1810-1848) urodził się w Piszu. Pastor ewangelicki, pedagog, działacz oświatowy, polityk regionalny na Mazurach. Walczył o prawa do zachowania miejscowej kultury i nauczania w szkołach języka polskiego. Zajmował się także badaniami językowymi, pisał pieśni oraz zapoczątkował badania etnograficzne ziemi mazurskiej.

Nadchodzące wydarzenia

sob. 19 Wrz 2020
od sob. 19 Wrz 2020
+
Zgłoś problem
Wybacz ale w tak niskiej rozdzielczości nie jesteśmy w stanie pokazać piękna Warmi i Mazur